Kérdezze szakértőnket! [email protected]

Adatvédelmi nyilatkozat

Adatvédelmi nyilatkozat

Az www.jola.hu az Ön személyes adatai védelmével kapcsolatban a hatályos jogszabályoknak megfelelően jár el, annak megfelelően kezeli és megóvja személyes adatait. A megadott adatokat az adatvédelmi törvénynek megfelelően bizalmasan kezeljük, harmadik félnek nem adjuk át, és azokat csak saját céljainkra használjuk fel. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogszabályok: 1992. évi LXIII. törvény valamint a 1998. évi VI. törvény mely rendelkezik az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, valamint a 2011.évi CXII.tv. (Infotv.)

A weboldalon való regisztrációval a Megrendelő egyúttal tudomásul veszi, hogy információink igénybevételekor aláveti magát a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló törvényi és egyéb vonatkozó szabályozásnak, és egyben fenntartás nélkül elfogadja a jelen nyilatkozatban rögzített feltételeket.

 

Az adatkezelő:

A Ramana Kft. kijelenti, hogy a személyes adatokat, információkat az adatvédelmi szabályok tiszteletben tartásával adatkezelőként kizárólag saját maga kezeli.

Az adatok kizárólagos kezelője a Ramana Kft.

Adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-74698/2014.

Milyen információkat gyűjtünk, tárolunk, és hogyan használjuk azokat?

A szolgáltatásainak igénybevételéhez regisztrációs formanyomtatvány kitöltése szükséges. A regisztrációs felületen a Ramana Kft. a kapcsolatfelvételhez szükséges személyes adatokat (nevet, e-mail címet, szállítási címet, telefonszámot, belépési azonosítót) kér.

www.jola.hu oldal meglátogatásakor csak általános információkat gyűjtünk, amelyek nem azonosítják a felhasználót személyesen. (pl.: látogatottsági és termékválasztással kapcsolatos adatok) Ezeket és az ezekhez hasonló információkat folyamatosan elemezzük, annak érdekében, hogy az oldalunk látogatói igényei és vásárlói szokásai alapján fejleszthessük a felületet.

A kötelező adatokon kívül esetileg néhány kiegészítő adatot is kérhetünk. Mivel ezek kitöltése nem kötelező, ezért az ezekre adott válaszokat külön megköszönjük, de ezen adatok hiánya nem befolyásolja a tényleges rendelés sikerességét. Pld: Kérdőív, közvélemény kutatási kérdések stb.

A megrendelés leadásakor rögzítésre kerül az Ön által használt számítógéphez köthető adat, illetve a rendeléssel kapcsolatos egyéb fontos információk is(megrendelés ideje, kért szállítási időpont, fizetés módja, megjegyzés, IP cím)

Az adatvédelmi törvénnyel összhangban a Megrendelő tájékoztatást kérhet a személyes adatai kezeléséről, továbbá jogosult arra, hogy személyes adatait frissítse, módosítsa, illetve kérje azok törlését.

Ki férhet hozzá az adatokhoz?

A Ramana Kft. ügyfélkezeléssel foglalkozó munkatársa és a szolgáltatás folyamatos üzemeltetésért felelős rendszergazda férhet hozzá az oldal által eltárolt adatokhoz. Munkatársaink titoktartási kötelezettséget vállaltak a tárolt adatokkal kapcsolatban.

Az adatkezelés célhoz kötöttsége:

A www.jola.hu weboldalon keresztül a Szolgáltató csak meghatározott célból, nevezetesen a megrendelések sikeres és magas színvonalú teljesítése érdekében jogosult a Megrendelőre vonatkozó adatokat kezelni. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie e célnak. Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas, csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben, és ideig.

Adattovábbítás:

Az adatok csak akkor továbbíthatók, ha az érintett ahhoz hozzájárult, vagy törvény azt megengedi.

Hirdetések, Hírlevelek és egyéb kommunikáció

A weboldal rendelési felületén és a visszaigazoló E-mailekben a rendelési folyamatot nem zavaró módon hirdetéseket helyezhet el. A rendelés leadását követően a rendszer akár több a rendelés tételeihez, fajtájához tartozó értesítést is küldhet. Pld: Minőségi visszajelzés űrlap stb. Jelen nyilatkozat aláírásával Ön nyilatkozhat arról, hogy szeretne-e értesítést kapni E-mail címére kampányainkról, újdonságainkról. A kiküldött hírlevelekben lehetőséget biztosítunk a leiratkozásra, így megfelelünk a 2008-ban életbe lépett ún. spam törvény előírásainak.

Felelősség kérdése:

A weboldal összeállításakor kellő gondossággal jártunk el, azonban nem vállalunk felelősséget azokért a cselekményekért, amelyeket bármely belföldi vagy külföldi jogi, vagy természetes személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet akár közvetlenül, akár közvetve a webhelyen lévő vagy a webhelyen keresztül elért adatok, információk alapján követ el, függetlenül attól, hogy mi közöljük vagy mások közlik-e ezeket az adatokat, információkat.

A Szolgáltató nem vállal felelősséget olyan jogosulatlan adatfelhasználásért, ami annak az eredménye, hogy a Szolgáltató adatbázisát, rendszerét jogosulatlan felhasználó feltörte, és ilyen jogellenes cselekmény folytán adatokhoz jutott.

A felhasználók jogai személyes adataik kezelésével kapcsolatban

A már felsorolt kötelező adatok nélkül, nem adhatja le online rendeléseit. A Felhasználó személyéhez szorosabban köthető személyes adatok megadásáról maguk a felhasználók döntenek. Az adatkezelés az érintettek önkéntes hozzájárulásával történik. Személyes adataid kezeléséről tájékoztatást kérhet! A tájékoztatás ügyfélszolgálatunk felkeresésével kérhető. Az ügyfélszolgálat csak abban az esetben ad felvilágosítást az adatokról amennyiben a tájékoztatást kérő megfelelő módon azonosítja magát.

Minden felhasználó maga helyesbítheti személyes adatait. Erre bejelentkezés után az adataim szerkesztése funkció alatt van lehetőség.

Jogérvényesítés módja

Az a Felhasználó, aki vélelmezi, hogy a www.jola.hu üzemeltetői megsértették személyes adatai védelméhez való jogát, igényét polgári bíróság előtt érvényesítheti, vagy kérheti az adatvédelmi hatóság segítségét is. Az ajánlásokat és a részletes szabályozást a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény tartalmazza.

Adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-74698/2014.

Adatvédelmi határozat letöltése PDF formátumban…